ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ και ΕΡΕΥΝΑΣ της ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και του ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αίτηση Συμμετοχής

Αίτηση Συμμετοχής
Αίτηση υποψηφίου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών»

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 

 • Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής συμπληρώνεται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
 • Πριν ξεκινήσετε την αίτησή σας (η οποία θα σας ζητηθεί παρακάτω), δημιουργείστε ένα Φάκελο, με τίτλο το «ΕΠΙΘΕΤΟ_ΟΝΟΜΑ» σας (π.χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΚΩΣΤΑΣ.zip) και εν συνεχεία συμπιέσετε το φάκελο αυτό μόνο σε μορφή .zip, με τα παρακάτω αρχεία:
 1. Αστυνομική ταυτότητα(δύο μεριές), με ονομασία αρχείου: ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο/α, Μεταπτυχιακό/ά, με ονομασία αρχείου: ΠΤΥΧΙΟ (για παραπάνω του ενός θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση: ΠΤΥΧΙΟ_1, 2 κ.λπ.), ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ_1,2 κ.λπ.)
 3. Αναλυτική/ές βαθμολογία/ες, με ονομασία αρχείου: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (για παραπάνω της μίας θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ _1, 2 κ.λπ.),
 4. Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ (αν ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό), με ονομασία αρχείου ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ_ΤΙΤΛΟΥ
 5. Πιστοποιητικό/ά ξένης/ων γλώσσας/ών (αν υπάρχει/ουν), με ονομασία αρχείου την ονομασία της γλώσσας (π.χ. ΑΓΓΛΙΚΑ_PEARSON LCCI EFB LEVEL 2)
 6. Βιογραφικό, με ονομασία αρχείου: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 7. Συστατικές επιστολές, με ονομασία αρχείου: ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ_1, 2, 3 κ.λπ.
 8. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση γνησιότητας των στοιχείων, αποδοχής και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις φοίτησης του ΠΜΣ (κατεβάστε την από ΕΔΩ και υπογράψτε την), με ονομασία αρχείου: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 9. Πιστοποιητικό/ά συναφούς επαγγελματικής ή εθελοντικής εργασιακής εμπειρίας (αν υπάρχει/ουν), με ονομασία αρχείου: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ή ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (για διαφορετικές περιπτώσεις επαγγελματικής ή εθελοντικής εμπειρίας θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ_1, 2 κ.λπ. ή ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ_1,2 κ.λπ.)

(όλα τα αρχεία του φακέλου θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και το τελικό συμπιεσμένο αρχείο  (zip) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10Mb)

Προσωπικά Στοιχεία

Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση κατοικίας

Διεύθυνση επικοινωνίας

Σπουδές

Ξένες γλώσσες

Πιστοποίηση συναφούς επαγγελματικής ή εθελοντικής εργασιακής εμπειρίας

Συστατικές επιστολές

Στοιχεία συστατικής επιστολής 1

Στοιχεία συστατικής επιστολής: 2

Δήλωση σκοπού και κινήτρων

Τρόπος με τον οποίο ενημερωθήκατε για το συγκεκριμένο ΠΜΣ

Μεταφόρτωση στοιχείων της αίτησης

 

Αφού βάλατε σε ένα φάκελο, με τίτλο το «ΕΠΙΘΕΤΟ_ΟΝΟΜΑ» σας και τον συμπιέσατε μόνο σε μορφή .zip (πχ ΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΚΩΣΤΑΣ.zip), τα παρακάτω αρχεία:

 

1. Αστυνομική ταυτότητα(δύο μεριές),

2. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο/α, Μεταπτυχιακό/ά

3. Αναλυτική/ές βαθμολογία/ες

4. Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ αν ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό

5. Πιστοποιητικό/ά ξένης/ων γλώσσας/ών (αν υπάρχει/ουν)

6. Βιογραφικό

7. Συστατικές επιστολές

8. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση γνησιότητας των στοιχείων και αποδοχής και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις φοίτησης του ΠΜΣ

9. Πιστοποιητικό/ά συναφούς επαγγελματικής ή εθελοντικής εργασιακής εμπειρίας (αν υπάρχει/ουν)

 

(όλα τα αρχεία του φακέλου θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και το τελικό συμπιεσμένο αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10Mb)

 

Μπορείτε να τα ανεβάσετε, παρακάτω:

Μορφή zip, έως 10Mb

Επικοινωνία

logo

Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος
Σοφοκλή Βενιζέλου, Ρέθυμνο
mail: info@kemeiede.org

Υπό την αιγίδα

Συνεργαζόμενος Φορέας

Δήμος Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνου στο πλαίσιο της υποστήριξης και της συνεργασίας του προς το Παν/μιο Κρήτης παραχώρησε νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο της παλαιάς πόλης για να στεγαστούν δράσεις του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.