Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαίδευση: Αρχιτεκτονική της διδασκαλίας διαδικασία της μάθησης εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαίδευση: Αρχιτεκτονική της διδασκαλίας διαδικασία της μάθησης  εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων

DATE: 16-5-2018

Αίθουσα Δ2Γ, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Search