Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου

Το ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. - Μουσείο της Εκπαίδευσης (XENISEUM) του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης που εποπτεύει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσφέρει Προγράμματα Μουσειακής Μάθησης και Εμπειρίας.

Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών στο πεδίο έρευνας και μελέτης των τεκμηρίων της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, της ιστορίας του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού διαχρονικά και για τη συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ιστορίας και του πολιτισμού στο ελληνικό σχολείο σήμερα.

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης (XENISEUM) και η Μουσειακή Συλλογή Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ αποτελούν το 24ο μέλος του Δικτύου Βαλκανικών Μουσείων (Balkan Museum Network) και το 7ο μέλος από την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου ECSITE Μουσείων και Επιστημονικών Κέντρων (European Network of Science Centres and Museums). Το ECSITE είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μουσείων και επιστημονικών κέντρων που ενώνει περισσότερους από 370 οργανισμούς-μέλη σε 52 χώρες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράταση εγγραφών έως19.07.2019 (Β΄ κύκλος Σεπτέμβριος 2019)

Η παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου (θαναταγωγική/ thanatopedagogy) στοχεύει στο να προάγει τη θετική συναισθηματική ανάπτυξη και την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων/οδυνηρών πλευρών της ανθρώπινης ζωής. Ειδικότερα επιδιώκει:

- Την «άρση» του ταμπού του θανάτου, σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες, δεν πρέπει να συζητούν γύρω από αυτό το θέμα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μην προετοιμάζονται για την πραγματική εμπειρία ενός αποχωρισμού, αλλά ούτε και για το μοίρασμα της εμπειρίας αυτής

- Την κριτική παιδαγωγική απέναντι στη βία και το θάνατο και την επίδρασή τους στις ζωές και στις κοινωνίες των ανθρώπων

- Τη συνειδητοποίηση του θανάτου ως μέρος του κύκλου της ζωής (φυσιολογικότητα) ή, αλλιώς, τη συνειδητοποίηση της θνητότητας με τρόπο που να δίνεται περαιτέρω νόημα και αξία στη ζωή

- Τη διασύνδεση της έννοιας της απώλειας με τη συνέχιση της σχέσης με αυτόν/αυτήν που έφυγε ή πέθανε

- Την αντιμετώπιση του πένθους στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων

- Τη σύγκριση διαφορετικών τρόπων βιώματος και έκφρασης του πένθους μεταξύ των πολιτισμών και την υπεράσπιση της διαφορετικότητας στον τρόπο έκφρασης του πένθους

- Τη συνειδητοποίηση της θνητότητας ως στοιχείου της καθημερινότητας

- Τη διαχείριση του άγχους και του φόβου του θανάτου και την απόκτηση αυτοπεποίθησης στην επαφή μας με άτομα που πρόκειται να πεθάνουν (ανθρωπομέριμνα)

- Την ενσωμάτωση της έννοιας του θανάτου και της απώλειας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων ως μέρος κάθε μαθήματος και στη σχολική ζωή

Στο πλαίσιο αυτό θα προσφερθούν παιδαγωγικές/ εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία σχεδιασμού καινοτόμων δράσεων στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης/ μάθησης μέσα από την εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στις αρχές μιας διευρυμένης παιδαγωγικής λειτουργίας του μουσείου.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα προσφέρει νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας (εφαρμοσμένη παιδαγωγική), με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, και σε ένα συνεχώς ανανεούμενο πεδίο, πέρα από τα συμβατικά μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες
ΤΗΛ:28310 77587 και 6979 775 251, Email: info@kemeiede.org

To Πρόγραμμα υλοποιείται εντός 28 εβδομάδων (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) και 320 ωρών.

Μοριοδοτείται σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών που απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Μετά το πέρας του Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Συνοδευτικό έντυπο europass με απόδοση των Ευρωπαϊκών Βαθμών ECVET

Το μουσείο είναι ένας ιδανικός «τόπος» για την προσέγγιση της έννοιας του θανάτου και της απώλειας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του τρέχοντος μουσειοπαιδαγωγικού Προγράμματος, καλύπτονται θεαματικές ενότητες που αφορούν (ενδεικτικά).

 • Την ιστορία και ιστορία της εκπαίδευσης (ο 20ος αιώνας ως ο αιώνας του θανάτου, η παιδεία ως «ένας άταφος νεκρός»… και η «αποπολιτικοποίηση της εκπαίδευσης μέσω της ιστορικής αμνησίας», ο τραυματικός θάνατος στην ιστορία / μικροϊστορία)
 • Τους παιδαγωγούς που μίλησαν για τον θάνατο και την απώλεια
 • Τη λογοτεχνία και την ποίηση ως εργαλεία ευαισθητοποίησης απέναντι στην απώλεια και συμβουλευτικής πενθούντων ατόμων
 • Την τέχνη ως εμπειρία συμφιλίωσης με τη διαδικασία και το γεγονός του θανάτου
 • Αντικείμενα/εκθέματα του μουσείου (τα μουσεία μέσα από τα εκθέματά τους μιλούν για την απώλεια και το θάνατο δίνοντας νέο νόημα στη ζωή και στα πράγματα)
 • Την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις μεταβάσεις στη ζωή μας (απώλεια ενός αγαπημένου αντικειμένου ή παιχνιδιού, ενός κατοικίδιου ζώου, μια απόρριψη, ένα διαζύγιο)
 • Τη διαπολιτισμικότητα (ο τρόπος που πενθούν διάφοροι πολιτισμοί και προσλαμβάνουν το θάνατο ως ένας «τόπος» αμοιβαίας κατανόηση του ενός για τον άλλο)
 • Το θάνατο του μετανάστη και του πρόσφυγα ως τραύμα (εθνοπολιτισμικός «θάνατος»)
 • Την κοινωνιολογία (κοινωνική διάσταση του πένθους, η βία που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία, επετειακοί και συμβολικοί θάνατοι, ο θάνατος ως θέμα ταμπού)
 • Την τρομοκρατία του θανάτου και την άσκηση εξουσίας: ο θάνατος ως τρόπος ελέγχου των μαζών
 • Την έμφυλη διάσταση/έμφυλος θάνατος (πώς το σχολείο, η οικογένεια, αλλά και η κοινωνία ανατρέφει τα αγόρια και τα κορίτσια διαχρονικά γύρω από τα θέματα αυτά)
 • Τις κατηγορίες θανάτου (ευθάνατος θάνατος, φυσιολογικός θάνατος, απρόσμενος θάνατος, αυθαίρετος θάνατος, τραγικός θάνατος, εκούσιος θάνατος) και τη θαναταγωγική (thanatopedagogy) ως διεπιστημονική προσέγγιση
 • Τις νέες τεχνολογίες/εικονικά (ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινούμενα σχέδια, κινηματογραφικές ταινίες, ειδήσεις)
 • Το νεκροταφείο και το κοιμητήριο ως παιδαγωγικούς χώρους αναστοχασμού μεταξύ ζωής και θανάτου (νεκρικά επιγράμματα-η υλικότητα της ταφόπλακας οδηγεί σε μια σπλαχνική αίσθηση ότι (για) το άτομο (που) πραγματικά υπήρχε)
 • Το ίχνος που άφησε ένας/μία άνθρωπος και το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα καθημερινό μνημόσυνο για τον/την ίδιο/α

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τρεις (3) τρόπους και την εξής κατανομή ωρών:

Τρόπος επιμόρφωσης

Ώρες

Εξ αποστάσεως/τηλεδιάσκεψη

158

Εξ αποστάσεων/ασύγχρονη

140

Δια ζώσης

22

 

Κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα: 540 € σε δύο ισόποσες δόσεις.

Για την επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής θα κατατίθενται ηλεκτρονικά ένα βιογραφικό σημείωμα και το πτυχίο. (Σε συμπιεσμένη μορφή .zip ή .rar)

Search